Politica de confidenţialitate
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE,
Societatea EXPO LUCAFFE S.R.L. doreşte să işi asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât să ne bucurăm în continuare de încrederea dumneavoastră.
Această notă de informare este detalierea a cum, când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când achiziționați un produs din magazinul virtual, când vizitați website-ul nostru, condițiile în care le putem dezvălui altora și cum le păstrăm în condiții de siguranță.
Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal puteti trimite mail la adresa expolucaffe@yahoo.com obține date cu caracter personal în mod direct
Ca regulă lucafferomania.ro obține date cu caracter personal (adică orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră.
Dacă sunteți client lucafferomania.ro, vom obține datele dumneavoastră de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon), date rezultând din tranzacțiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achiziționate şi modalitățile de plată alese).
Dacă sunteți client lucafferomania.ro, ați vizitat magazinul virtual sau ați utilizat aplicația mobilă, vă putem solicita ocazional să împărtăşiți cu noi sugestii sau opinii pentru a îmbunătăți serviciile noastre şi maniera de prezentare a acestora.
lucafferomania.ro poate obține date cu caracter personal în mod automat
Pot exista situații în care lucafferomania.ro obține datele dumneavoastră cu caracter personal în mod automat.
Astfel, în cazul în care ați efectuat o achiziție a unui produs în magazinul virtual lucafferomania.ro, detalii privind geolocalizarea şi traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.
lucafferomania.ro poate obține date cu caracter personal din alte surse
Pot exista situații în care lucafferomania.ro obține datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse.
Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi obținute de lucafferomania.ro din surse legitime (ca urmare a vizitării de către dumneavoastră de website-uri partenere facebook, google, instagram), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvăluirii acestora de către alte persoane pentru efectuarea unei achiziții a unui produs din magazinul virtual lucafferomania.ro. In acest ultim caz, lucafferomania.ro va considera că sunteți autorizat pentru dezvăluirea acestor date cu caracter personal.

lucafferomania.ro prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea contului în cadrul platformei lucafferomania.ro
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
f) Newsletter ocazional cu scopul de a informa asupra noutăților apărute în magazin
Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între
EXPO LUCAFFE S.R.L. și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

lucafferomania.ro poate dezvălui date cu caracter personal unor terțe părți
Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicăm aceste date către terți, incluzând partenerii lucafferomania.ro, cum ar fi:
– furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;
– consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
– autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.
EXPO LUCAFFE S.R.L. garantează drepturile cu privire la datele cu caracter personal
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, EXPO LUCAFFE S.R.L. garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea lucafferomania.ro că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
– dreptul la rectificare care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
– dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– dreptul la restricționarea prelucrării care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
– dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisă de lege.
Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
– prin poștă, la sediul nostru social din str.Paunului nr. 3
– prin email, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor lucafferomania.ro la adresa de e-mail expolucaffe@yahoo.com
lucafferomania.ro prelucrează în mod prudent datele cu caracter personal ale copiilor
lucafferomania.ro nu solicită în mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani.

Dacă situația o va impune, lucafferomania.ro va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai dacă şi în măsura în care consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de părinte sau de titularul răspunderii părinteşti asupra acestei persoane.
lucafferomania.ro deține măsuri rezonabile de asigurare a securității datelor cu caracter personal
lucafferomania.ro va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

COOKIE

Site-ul lucafferomania.ro colectează date referitoare la utilizarea site-urilor pe internet pentru a oferi servicii mai bune vizitatorilor și utilizatorilor săi, prin utilizarea de fișiere denumite „cookies” – fișiere pe care browserul de internet le copiază pe mediul de stocare al dispozitivului cu care navigați dumneavoastră atunci când accesați un site.

Fișierele cookies NU permit identificarea dumneavoastră personală.

Aceste fișiere NU sunt dăunătoare pentru dispozitivul de pe care navigați și NU afectează în vreun fel securitatea acestuia.

Folosim strict cookie-urile necesare și funcționale pentru a permite explorarea paginilor web din cadrul site-ului nostru și pentru a vă oferi o serie de servicii de bază. Anumite cookie-uri sunt strict necesare pentru a vă permite explorarea acestui website și pentru a folosi serviciile și caracteristicile lui fundamentale.

Fără aceste cookie-uri, spre exemplu, nu veți putea urmări coșul dumneavoastră online de cumpărături.

Folosind site-ul nostru sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, însă aveți libertatea să vă schimbați setările browser-ului dacă

Lucaffe Romania